Andrzej Kulon, zastępca dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska przedstawił proponowane przez rząd nowe stawki tzw. podatku dennego, który ma być wprowadzony wraz z przygotowywanym właśnie nowym Prawem Wodnym.


Rząd RP pracuje nad zasadami nowego Prawa Wodnego (o projekcie ustawy pisaliśmy w grudniu zeszłego roku – zobacz) . Projekt ustawy budzącej od kilku miesięcy wielkie poruszenie w branży żeglarskiej, także w branży czarterowej, w najbliższym czasie trafić ma do Sejmu. Właśnie poznaliśmy projekt rozporządzenia określającego nowe stawki podatku dennego, czyli opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami wykorzystywanych dla celów turystyki wodnej, które mają być odprowadzane do budżetu państwa przez osoby prowadzące porty, mariny i przystanie wodne na terenie Polski.

W tym tygodniu Andrzej Kulon, zajmujący stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska przedstawił proponowane nowe stawki podatku dennego. Wbrew obawom firm związanych z turystyką wodną stawki opłaty będą 10-krotnie niższe od wcześniej proponowanych. Obecnie proponowana stawka podatku dennego wynosi 0,89 zł za metr kwadratowy gruntu pokrytego wodami. Jest to propozycja, która nieco uspokaja całą branżę turystyki wodnej. Liczymy, że nowe opłaty nie wpłyną negatywnie na branżę, w tym liczne, zwłaszcza na Mazurach, firmy czarterowe i nie spowodują dużego odpływu klientów z Mazur.

Projekt ustawy nowego prawa wodnego ma trafić do Sejmu w najbliższym czasie. Poznamy wówczas pełny projekt ustawy oraz dowiemy się czy uległy zmianie także inne zapisy, które wcześniej budziły największy sprzeciw branży turystyki wodnej.

Źródło: interia.pl