Mazury – 5 mniej znanych faktów dotyczących Mazur

Mazury większości Polaków kojarzą się głównie z jeziorami. Z jednej strony słusznie,  bowiem jeziora to wyjątkowy skarb tego regionu. Z drugiej strony, bezspornym faktem jest także to, że ogólna wiedza Polaków na temat Mazur jest stosunkowo niewielka. Poniżej...