Rada Miasta Giżycka zabrała głos w sprawie tzw. opłat dennych, czyli wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku, w którym giżyccy radni domagają się powrotu – w kwestii ustalania wysokości opłaty dennej – do ustaleń z posiedzenia Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z dnia 5 lipca 2017 zostało uchwalone jednogłośnie podczas sesji w dniu 28 marca 2018 r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku jest efektem docierających informacji o tym, że dyrekcja RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku nalicza mazurskim przedsiębiorcom o wiele wyższe stawki opłaty dennej od tych, które były ustalone w zeszłym roku z przedstawicielami władz państwowych. W zeszłym roku ustalono na przykład, że opłaty za użytkowanie metra kwadratowego gruntu zalanego wodami będzie wynosiła 0.89 zł za metr kwadratowy pomostu i ośmiometrowego pasa wzdłuż tego pomostu. Tymczasem obecnie naliczane są opłaty dziesięciokrotnie wyższe od ustalonych (czyli 8.90 zł za metr kwadratowy).

W oświadczeniu Rady Miasta Giżycka czytamy, między innymi:

Rada Miasta stoi na stanowisku, że zasadny i zgodny z interesem społecznym samorządów i mieszkańców krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest powrót do konsensusu wypracowanego przez przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ze stroną społeczną na posiedzeniu Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w dn. 5 lipca 2017 r., a odnoszącego się do kwoty opłat za użytkowanie gruntów zalanych wodami oraz sposobu naliczania powierzchni sumarycznej pomostów i nabrzeży oraz pasa dnia portów, przystani, zimowisk, nabrzeży, pomostów oraz wyciągów, w tym służących do prowadzenia działalności gospodarcze związanej bezpośrednio z obsługą statków używanych odpłatnie i nieodpłatnie do rekreacji, turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb oraz statków służących do przewozów pasażerskich.

Kwoty narzucane (…) są irracjonalnie wysokie, a wielu gestorów marin rozważa rozebranie infrastruktury, ponieważ nie będzie ich stać na dzierżawy gruntów podwodnych. Demontaż infrastruktury (…) oznaczać będzie powrót do masowego zjawiska cumowania „na dziko”, a to przełoży się na stopień zanieczyszczenia mazurskich wód śródlądowych. W pozostałych marinach oraz firmach czarterowych naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie istotny wzrost cen oferowanych usług.

Oświadczenie giżyckich radnych zostało skierowane do posłów i senatorów RP, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, premiera, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wojewody warmińsko – mazurskiego, sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego oraz samorządów gminnych i powiatowych w naszym województwie.

Treść całego oświadczenia znajdziecie tutaj.

 


Źródło. zagle.se.pl