Mamy złą wiadomość dla mazurskich żeglarzy. Przedłuża się remont Kanału Niegocińskiego. Wbrew wcześniejszym deklaracjom kanał nie zostanie otwarty w czerwcu tego roku, a dopiero w październiku, czyli już po zamknięciu sezonu żeglarskiego.

 
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że remont Kanału Niegocińskiego zostanie ukończony dopiero 15 października 2018. Jednocześnie nie zgodził się – ze względu na bezpieczeństwo żeglarzy – na dopuszczenie żeglugi na Kanale Niegocińskim w okresie wakacyjnym sezonu 2018, o co od dawna zabiegały środowiska związane z żeglarstwem.

Przesunięcie terminu zakończenia remontu kanału spowodowane jest stwierdzonym brakiem zgodności dokumentacji technicznej remontu ze stanem rzeczywistym. W trakcie prowadzonych prac okazało się, między innymi, że znajdujące się pod dnem kanału linie energetyczne, które są własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz kolektory ciśnieniowe należące do Gminnego Zakładu Komunalnego znajdują się na nieprawidłowych i niezgodnych z dokumentacją rzędnych. Uniemożliwia to wykonanie pogłębienia Kanału Niegocińskiego do planowanej głębokości. Obie te sprawy są obecnie przedmiotem postępowania organów Nadzoru Budowlanego – Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku.

Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przesunął termin zakończenia remontu Kanału Niegocińskiego na 15 października 2018 roku. Na chwilę obecną trudno jednak powiedzieć, czy – w związku z naturą zaistniałych trudności – termin ten nie zostanie przesunięty po raz kolejny.

Żeglarzom w tej sytuacji pozostaje jedynie zaopatrzyć się w dużą dozę cierpliwości przy przeprawie w Giżycku z północnej części szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na południową. Zapowiada się bowiem, że w tym sezonie żeglarskim Kanał Giżycki (Łuczański) będzie nie mniej oblegany niż w roku ubiegłym.

 

 


Źródło: gizycko.info