W zeszłym miesiącu zarząd województwa warmińsko – mazurskiego przedstawił założenia do nowej strategii turystycznej Warmii i Mazur. Czy nowe założenia dotyczące turystyki w naszym regionie będą się wiązały z dużymi zmianami w polityce warmińsko – mazurskiego samorządu względem turystyki?

16 września 2016 roku w Olsztynie miało miejsce spotkanie przedstawicieli samorządu Warmii i Mazur, lokalnych grup działania, lokalnych organizacji turystycznych, klastrów turystycznych, Forum Turystyki oraz ekspertów z branży turystycznej. Efektem spotkania jest powstanie nowych założeń strategii turystycznej Warmii i Mazur.

Nowa strategia turystyczna Warmii i Mazur ma skupić się na 3 głównych założeniach polegających na promowaniu turystyki poprzez projekty ekologiczne, kulturę oraz zwiększenie turystycznej atrakcyjności małych, mniej znanych dotychczas, miejscowości.

Według nowych założeń strategii turystyki w większym stopniu niż dotychczas promowane mają być miejscowości zrzeszone w stowarzyszeniu Cittaslow. Cittaslow to powstała we Włoszech w roku 1999 organizacja skupiająca miejscowości do 50 000 mieszkańców, które zobowiązują się do przestrzegania zasad takich jak dążenie do zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska naturalnego, wspieranie różnorodności kulturowej oraz lokalnych tradycji. Obecnie do Cittaslow należą takie miasta Warmii i Mazur jak Reszel, Biskupiec, Bisztynek. Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Ryn, Barczewo, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie, Nidzica, Pasym, Bartoszyce, Działdowo, Lidzbark, Orneta, Jeziorany i Sępopol. To właśnie do nich ma trafiać teraz większość środków przeznaczanych na turystykę przez samorząd województwa.

Według zasad nowej strategii turystycznej Warmia i Mazury w najbliższych latach ma postawić także na rozwój ekologicznej żywności (bazary z ekologiczną żywnością, drobna wytwórczość naturalnej żywności) oraz promowanie wydarzeń kulturalnych. Wszystko to ma przynieść – według prognoz samorządowców – znaczne zwiększenie ruchu turystycznego na Warmii i Mazurach. Czy tak się stanie? O tym przekonamy się dopiero za kilka lat. Pewne jest jednak coś innego. Większe środki dla jednych oznaczają zazwyczaj mniejszą ilość pieniędzy dla innych. Nową strategię turystyczną Warmii i Mazur niekorzystnie odczuć mogą nie tylko mieszkańcy największych ośrodków, takich jak Olsztyn czy Ełk, ale także najbardziej popularnych turystycznych regionów Mazur, do których należy mi.in. Szlak Wielkich Jezior Mazurskich.

 

Źródła: Radio Olsztyn  |  cittaslowpolska.pl | wyborcza.pl