Trwają zgłoszenia do prestiżowego ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu.


Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu jest konkursem promujących atrakcje turystyczne, inwestycje w infrastrukturę, wydarzenia, inicjatywy i wszelkiego rodzaju eventy związane z turystyką wodną.Konkurs jest organizowany w Polsce od roku 2004, a obecna edycja będzie już czternastą z kolei. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą tylko do końca grudnia.

Zwycięzcą poprzedniej edycji konkursu został organizowany w Bydgoszczy festiwal „Ster na Bydgoszcz” odbywający się na Wyspie Młyńskiej na rzece Brdzie. A we wcześniejszych latach Grand Prix konkursu zdobyli, między innymi, sieć marin „Pierścień Zatoki Gdańskiej”, Związek Gmin „Jeziorak”, port PTTK w Wilkasach koło Giżycka, nowa marina w Kołobrzegu czy Camping Mariny PTTK w Szczecinie.

Zgłoszenia do obecnej edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu przyjmowane będą tylko do 31 grudnia 2017 roku. Prawidłowe zgłoszenie zawierać powinno:

  • nazwę zgłaszanej miejscowości, przystani lub obiektu,
  • adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, adres strony www),
  • uzasadnienie zgłoszenia (opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.),
  • załączniki (na przykład wycinki prasowe, inne publikacje),
  • imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego
  • oraz rekomendacje.

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie (01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40) z dopiskiem – Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”.

Więcej informacji: www.aktualnosciturystyczne.pl