Ministerstwo Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Na mocy tego porozumienia mikro, małe i średnie firmy z branży turystycznej z Polski Wschodniej będą mogły starać się o preferencyjne pożyczki inwestycyjne na rozwój swoich przedsiębiorstw.

W poprzednim miesiącu podpisano umowę pomiędzy ministerstwem rozwoju i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na mocy porozumienia na rozwój firm z branży turystycznej w Polsce Wschodniej może trafić nawet 200 milionów złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Duża część tych pieniędzy może trafić do przedsiębiorców z Mazur.

Pieniądze w programie „Przedsiębiorca Polska Wschodnia – Turystyka” pochodzą z funduszy unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze te, które wcześniej wykorzystane były na unijne wsparcie pożyczkowe i poręczeniowe, obecnie powróciły do BGK i straciły już status funduszy unijnych. Dzięki porozumieniu pieniądze po raz kolejny zostaną wykorzystane w podobny sposób jak wcześniej zasilając program rozwoju turystyki we wschodnich województwach Polski.

W ramach programu będzie można się starać o preferencyjne pożyczki na takie cele jak:

  • budowa i remont infrastruktury uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych
  • budowa / rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
  • zwiększenie jakości usług turystycznych i infrastruktury turystycznej
  • produkcja / sprzedaż żywności ekologicznej
  • tworzenie i rozwój parków tematycznych
  • powstanie produktów regionalnych i tradycyjnych
  • przywracanie tradycyjnych zawodów
  • infrastrukturę noclegową

O pieniądze z tego programu będzie można się starać prawdopodobnie nie wcześniej niż w II kwartale 2017 r.

Źródło: Polskie Radio