W Giżycku trwają już pierwsze przygotowania do przyszłorocznego sezonu turystycznego. Burmistrz miasta zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłorocznych imprez i wydarzeń planowanych na rok 2018.

Sezon turystyczny 2017 dopiero się zakończył i do przyszłorocznych wakacji jeszcze sporo czasu. Jednak połowa października to czas, w którym urzędnicy giżyckiego magistratu rozpoczęli przygotowania do przyszłorocznego sezonu turystycznego. O tym, jakie imprezy odbędą się w Giżycku w roku 2018, przekonamy się co prawda dopiero za kilka miesięcy. Jednak już teraz każdy mieszkaniec naszego miasta może dodać własny wkład w wygląd przyszłorocznego kalendarza imprez w Giżycku.

Od 10 do 16 października 2017 roku trwają bowiem konsultacje społeczne dotyczące planowanych w Giżycku imprez i wydarzeń w roku 2018. Urzędnicy magistratu czekają na propozycje mieszkańców dotyczące, między innymi, gwiazd muzycznych, których koncerty miałyby się odbyć w przyszłym roku w Giżycku, rodzaju oczekiwanych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz o wymienienie najciekawszych, według nas, imprez i wydarzeń, które odbyły się w Giżycku w minionych latach. Ankiety dostępne są tutaj.

Wypełnione anonimowe ankiety należy złożyć najpóźniej do dnia 16 października 2017 roku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, wysłać pocztą tradycyjną na adres giżyckiego Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: imprezy@gizycko.pl. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Giżycka do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 


Źródło: ekonsultacje.gizycko.pl