Każda osoba przed rozpoczęciem czarteru jachtu musi podpisać umowę czarterową (umowę o czarter jachtu, umowę na czarter jachtu, umowę czarteru jachtu). Umowa standardowo zawiera zakres praw i obowiązków obu stron umowy, czyli innymi słowy zabezpiecza interesy zarówno czarterującego jak i armatora.

Pod względem prawnym umowa czarterowa wykazuje podobieństwo do mającej swoje źródła w polskim Kodeksie cywilnym umowy najmu rzeczy ruchomej. Krótko mówiąc czarter (ang. charter: przywilej, statut, karta) to umowa na mocy której jedna strona umowy oddaje drugiej osobie na określony okres czasu rzecz do użytkowania w zamian za pewne wynagrodzenie. Standardowa umowa o czarter jachtów czy też typowy wzór umowy czarterowej zawiera z reguły takie elementy, jak:

  • określenie stron umowy – armatora, właściciela oraz czarterującego;
  • okres czarteru;
  • przedmiot czarteru – rodzaj jachtu, silnik, wyposażenie jachtu;
  • koszt czarteru i termin (terminy) płatności;
  • obowiązku właściciela jachtu (np. serwis jachtu w razie awarii jachtu);
  • odpowiedzialność materialna czarterującego za czarterowany jacht;
  • kaucja za wydanie jachtu w użytkowanie stanowiąca zabezpieczenie należności właściciela  z tytułu   utraty lub uszkodzenia oprzyrządowania i wyposażenia jachtu i ewentualne kary umowne;
  • obowiązki czarterującego jacht (np. zachowania zasad bezpieczeństwa);
  • informacje o ubezpieczeniu jachtu.

Przykładową umowę o czarter jachtu można pobrać [TUTAJ]

Zachęcamy do pobierania i zapoznania się z powyższym wzorem umowy czarterowej. Zachęcamy również do skorzystania z czarteru jachtów w naszej firmie. Oferujemy czarter jachtów w Giżycku, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Źródła: wikipedia.org