Wbrew obawom, które pojawiają się po lekturze tekstów niektórych portali internetowych nie ma zakazu żeglowania po Mazurach i w długi weekend majowy można swobodnie żeglować po szlakach mazurskich. Obawy dotyczące braku możliwości żeglowania w trakcie majówki, które spotykamy w niektórych komentarzach, wynikają z błędnej interpretacji Komunikatu Nawigacyjnego nr 10/2017 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 25 kwietnia wydał Komunikat Nawigacyjny nr 10/2017, w którym czytamy, między innymi, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych poziomy najwyższej wody żeglownej WWŻ (wodowskaz Giżycko 134 cm, wodowskaz Pisz 236 cm) zostały przekroczone (…) w związku z powyższym nie otwiera się drogi wodnej na Systemie Wielkich Jezior Mazurskich i rzece Pisie. Jednak wbrew pozorom nieotwarcie drogi wodnej na Systemie Wielkich Jezior Mazurskich nie oznacza zakazu żeglowania po akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Treść komunikatu można przeczytać [tutaj]

Uspokajamy więc wszystkich, którzy na majówkę mają zarezerwowany czarter jachtów w Giżycku i innych miejscach Mazur oraz serdecznie zapraszamy do przyjazdu na Mazury, tym bardziej, że dobre wiadomości zwiastują także prognozy pogody, które przewidują na kilka najbliższych dni dobrą pogodę dla żeglarzy. 

Temat związany z Komunikatem Nawigacyjnym RZGW w Warszawie i jego konsekwencje zostały opisane szerzej na facebookowym profilu Szkoły Żeglarstwa Gertis – Giżycko, zachęcamy do zapoznania się z treścią tego tekstu – cały tekst można przeczytać [tutaj]

 

Źródła: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Szkoła Żeglarstwa Gertis – Giżycko