Rozpoczęło się zbieranie danych do ankiety „Lato z żaglami 2019” prezentującej przystanie i porty żeglarskie w Polsce.

Do 15 marca 2019 właściciele i zarządzający portami i przystaniami mogą nadsyłać ankiety dotyczące obiektów. Organizatorem akcji jest Magazyn „Żagle”, a finalnym efektem zbierania danych będzie katalog portów i przystani, który znajdzie się w majowym wydaniu „Żagli”.

Ankiety dla przystani śródlądowych znajdują się tutaj.

Osoby, które wypełniają ankietę po raz pierwszy powinny wypełnić wszystkie rubryki. Natomiast osoby, które wypełniały formularz w zeszłym roku mogą wypełnić tylko te pola, które od zeszłego roku uległy zmianie. W przypadku braku wysłania formularza w spisie przystani na łamach magazynu opublikowana zostanie zeszłoroczna wersja oferty przystani.

Wypełnione ankiety należy przesyłać mailowo (zagle@grupazpr.pl) lub pocztą tradycyjną (ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa). Ostateczny termin upływa 15 marca 2019.

 


Źródło: https://zagle.se.pl/zeglarstwo/spis-polskich-przystani-lato-z-zaglami-2018-aa-3PXm-LMhU-gSgR.html