601 690 591 | 606 170 463 kontakt@piraci.com.pl

Rezerwacje

Nasze jachtyPROCEDURA REZERWACJI:

Zawarcie umowy czarteru wymaga wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego lub pocztą elektroniczną i rezerwacji wolnego terminu.
Niezwłocznie zostaną wysłane 2 wypełnione egzemplarze umowy pocztą lub podpisana i zeskanowana drogą elektroniczną.

Jeden podpisany egzemplarz należy odesłać pocztą lub poprzez e-mail w ciągu 7 dni wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki w wysokości 30% wartości czarteru.

Pozostałych płatności należy dokonać najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru.
Kaucja na pokrycie ewentualnych strat w sprzęcie i opóźnień w zwrocie jachtu wynosi 500 zł (Twister 800, Twister 780, Twister 26), 750 zł (Phila 900) lub 100 zł (Delphia 33MC). Płatna jest pierwszego dnia czarteru, a rozliczana po zakończeniu.

INFORMACJE POTRZEBNE DO SPORZĄDZENIA UMOWY:

  • imię i nazwisko
  • dokładny adres zamieszkania (z kodem pocztowym)
  • nr telefonu kontaktowego
  • nr dowodu osobistego
  • termin czarteru
  • nazwa jachtu
  • adres e-mail
 Jeżeli jesteś zainteresowany(a) wynajęciem jachtu skontaktuj się z nami :

kontakt@piraci.com.pl
606170463; 601690591

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości